GE Healthcare
@VSRNM 2021

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN (PHÁT LẠI)

Đừng lo nếu Quý Bác sỹ, KTV đã bỏ lỡ những buổi Hội thảo trực tuyến trước đây do GE Healthcare tổ chức!
GE Healthcare đã tổng hợp lại những buổi Hội thảo trực tuyến cập nhật nhất dưới đây dành cho Quý Bác sỹ, KTV.ĐĂNG KÝ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN SẮP TỚI

Tiếp nối Chuỗi Hội thảo trực tuyến về Chẩn đoán hình ảnh, GE Healthcare kính mời Quý Bác sỹ, KTV cùng đăng ký và tham gia các buổi Hội thảo trực tuyến dưới đây.

Vai trò của Chẩn đoán Hình trong bệnh lý Thận

Ngày: Thứ 7, 04/09/2021
Thời gian: 10:00 – 12:00 AM
Diễn giả: BS. Vũ Thu Thủy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Đăng ký ngay

Liên hệ GE Healthcare